Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні

В Україні функціонує 18 сертифікуючих компаній, з яких лише одну можна вважати українською – це ТОВ «Органік Стандарт», і то умовно. Адже даний сертифікаційний орган здійснює сертифікацію за стандартами Європейського Союзу. Але при цьому варто зауважити, що загальна кількість сертифікованих органічних підприємств на всій території України трохи більше 300, тобто практично можна констатувати відсутність органічного ринку в нашій державі. У той же час, перспективи і можливості розвитку даного напрямку є досить актуальним для України як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

За даними IFOAM в Україні є близько 270 тис га земель, які сертифіковані та на яких вирощують саме органічну продукцію. Із них українським сертифікаційним органом ТОВ «Органік Стандарт» сертифіковано 56837 га, у тому числі проінспектовано площ членів асоціації – 15796,02 га.

Якщо розглянути сегментованість органічного ринку, то в Україні вимальовується низка перспективних галузей, де вже зараз ми можемо і займаємо досить непогані позиції. Зокрема, сюди можна віднести вирощування зернових культур, де Україна по загальному валу займає 2-3 місце у світі. Зокрема, у вирощуванні олійних культур, таких як соняшник, де ми є абсолютними лідерами впродовж  уже 8 років, у зборі дикоросів (грибів, ягід) – посідаємо 2 місце у Європі, у виробництві меду – 2 місце у світі.  Тобто вже зараз ми маємо низку галузей, які можуть претендувати на лідируючі позиції, як в Європі, так і у світі.

На жаль, існують і гальмуючі фактори. Серед них, відсутність законодавчої бази, нестача кваліфікованих фахівців з вирощування органічної продукції, недосконало розвинена торгівельна мережа органічних товарів, упереджене відношення населення до даної продукції. Адже, органічна продукція має достатньо високу вартість і така тенденція прослідковується не лише в Україні, а й за кордоном. Так, якщо розглянути Європейський Союз, то в Німеччині лише 3 % населення може собі дозволити споживчий кошик, у якому 100 % органічна продукція. При цьому близько 49 % населення в Німеччині, частково споживає органічні продукти. Стосовно України, згідно статистичних даних, 86 % населення ніколи не купували та не споживали органічну продукцію.

Голова правління Міжнародної громадської асоціації учасників біовиробництва «БІОЛан Україна» Василь Пиндус навів такі цікаві цифри та факти щодо динамічного розвитку органічного сільського господарства у світі. Найбільше земель, на яких вирощують органіку, має Австралії – 12 млн га. У Європі площа таких територій сягає – 7,4 млн га, в Аргентині – 2,8 млн га, Бразилії – 1,8 млн га. Тобто у відсотковому співвідношенні лідером з органічного виробництва у світі є Австралія (37%), далі Європа (24,1%), а потім Латинська Америка (19,9%). Що стосується Європи, то лідерами за часткою від загального обсягу сільськогосподарських площ є Австрія (13,4%) та Швейцарія (11%). А загальна кількість площ під органічним виробництвом у світі становить 32,4 млн га.

Чому ж саме органічний продукт є важливим аспектом і його

виробництво в усьому світі щорічно зростає? Насамперед, це пов’язано з тим, що продукти харчування у житті людини відіграють важливе значення по впливу на її здоров’я та загальний розвиток. Зважаючи на це, Україна де смертність переважає над народжуваністю, а середній вік життя людини є найнижчим у Європі та світі, потребує кардинально нових підходів, серед яких один з напрямків є екологічно-якісне харчування. При цьому, за даними американських експертів, потенціальні можливості нашої держави - площі сільськогосподарських угідь, які придатні для вирощування органічної продукції є одними з найбільших у Європі та світі загалом. Зокрема, за цими ж даними Україна може виробляти таку кількість органічних продуктів, які би на 100 % забезпечували потребу у харчуванні дітей віком від народження до 18 років, що мешкають на її території.

Перехід на органічне виробництво не лише забезпечить вирішення харчової проблеми, але й сприятиме покращенню екологічної ситуації у тих регіонах, де будуть впроваджуватись органічні технології.  Адже, використання органічних технологій у сільському господарстві знизить пестицидне навантаження, зменшить внесення мінеральних добрив, унеможливить застосування генетично модифікованих сортів рослин, що в цілому сприятиме покращенню агроекологічного стану земельних угідь, водних ресурсів, атмосферного повітря, а також зменшить антропогенне навантаження та сприятиме в цілому відтворенню екосистем.

ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України в Житомирській області»