Наші підходи

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС)

Розбудова спроможності як компонент проекту

Розбудова спроможності та навчання лежать в основі усієї діяльності Програми малих грантів (ПМГ). Інноваційні підходи до розбудови спроможності на всіх рівнях та серед широкого кола грантоотримувачів та партнерських організацій довели свою ефективність у досягненні екологічних завдань та цілей сталого розвитку. Майже усі проекти, що підтримує ПМГ включають елементи розбудови спроможності, комунікації та обміну досвідом.

Багато партнерів вважають розбудову спроможності однією із найцінніших особливостей ПМГ, чи то у формі участі в Національному керівному комітеті (НКК), проведенні зустрічей з партнерами, стратегічному плануванні та управлінні проектом, побудові консенсусу та налагодженні діалогу між партнерами, розміщенні статті у ЗМІ або розробці моніторингових та навчальних інструментів для вимірювання та відображення прогресу. Позитивними чинниками є гнучкість програми та бажання делегувати відповідальність грантоотримувачам та партнерам.

Розбудова спроможності як основне завдання проекту

На додачу до звичайних заходів з розбудови спроможності у регулярних проектах, ПМГ виділяє гранти на повноцінні проекти з розбудови спроможності. Ці гранти складаються з самостійних стратегічних проектів, які підтримують роботу інших напрямків на рівні портфоліо. Ці гранти мають відповідати цілям Національної стратегії ПМГ, робити внесок у рамках пріоритетів ГЕФ та не повинні перевищувати більше 10% від загальної суми грантів, що входять до портфоліо країни.

НКК приймає рішення щодо використання коштів ГЕФ на проекти з розбудови спроможності, а також визначає пріоритетні напрямки таких грантів:

- Розбудова спроможності партнерів, що залучаються через консультативний процес;

- Створення, отримання доступу та використання інформації та знань;

- Посилення спроможності для впливу на національну та регіональну політику, законодавство;

- Посилення спроможності для впровадження міжнародних конвенцій;

- Посилення спроможності для моніторингу та оцінювання екологічних впливів та тенденцій.

Ці гранти мають особливий порядок подачі заявок та критерії відбору для забезпечення прозорості. Визначення учасників та процес відбору проходить у відповідності до встановлених стандартів ПМГ та відкритий для усіх місцевих та національних громадських організацій. Обраний грантоотримувач має надати детальний звіт про використання коштів з акцентом на результати та індикатори.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА УЧАСТЬ ГРОМАД

ПМГ прагне розширити можливості та участь громад задля їх розвитку. ПМГ грунтується на переконанні, що глобальні екологічні проблеми найкраще вирішувати через практичну діяльність  громад та отримання ними безпосередніх результатів. На противагу проектам, що базуються на роботі експертів, ПМГ робить акцент на розбудові місцевих екологічних та культурних знань та навичок, сприяє впровадженню нових інноваційних методів, та сприяє залученню місцевих громад до вирішення проблем. ПМГ вважає, що через надання відносно невеликого фінансування, місцеві громади можуть здійснювати діяльність, яка внесе істотне покращення у їхній добробут і в той самий час створюватиме глобальні екологічні переваги.

Інновації

ПМГ відіграє роль інкубатора ідей та забезпечує впровадження інновацій силами громадських організацій та місцевих громад. Оскільки фінансування ПМГ є обмеженим, а його заходи націлені на відносно малі масштаби, воно може підтримувати інноваційні ідеї на рівні громад. Після того, як ідея була випробувана та довела свою ефективність у задоволенні потреб громади, вона може розвиватися у співпраці з іншими ОГС, залучати додаткову підтримку донорів, повторюватися й розширятися. Глобальні екологічні переваги досягаються за рахунок кумулятивного ефекту зусиль громад.

ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

У своєму комплексному підході до сталого розвитку ПМГ стоїть на трьох «постулатах»: охорона довкілля, боротьба з бідністю та розширення можливостей громад. Цей підхід визнає нерозривність зв’язку між питаннями екологічного та людського розвитку, особливо на рівні громад. Тож найбільш  ефективний підхід полягає в об’єднанні діяльності щодо захисту довкілля зі стійким розвитком. Підхід ПМГ ефективно сприяє розвитку екологічно сталої життєдіяльності та покращує освіту та обізнаність щодо екологічних проблем. Відповідно до дослідження ГЕФ 2006 року «Роль місцевих переваг у глобальних екологічних проблемах», ГЕФ відзначає, що місцеві потреби мають підтримуватися ГЕФ з метою забезпечення глобальних екологічних переваг, доводячи ефективність підходу ПМГ, що був започаткований під час пілотної фази у 1992 році.

Громади, на які націлена ПМГ, як правило, найбідніші та найвразливіші групи і зазвичай мають низький рівень технічних та інституційних можливостей для вирішення глобальних екологічних проблем у достатній мірі. Крім того, ще одна пріоритетна цільова група, яку підтримує більше четверті проектів ПМГ – це розширення можливостей та залучення жінок. У глобальному опитуванні 2009 року, було визначено, що ПМГ створює більш ніж півмільйона робочих місць для місцевих громад по всьому світу.

ПОШИРЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

ПМГ вважає гендерну рівність та розширення можливостей невід’ємним елементом для досягнення стійкого розвитку та глобальних екологічних переваг. У цьому сенсі, ПМГ розробила глобальну політику поширення гендерної рівності, яка викладає ключові елементи цього підходу. На національному рівні, гендерний аспект - це інтегральний компонент національної програмної стратегії, а національна команда ПМГ заохочує усіх партнерів ОГС брати до уваги гендерний аспект у створенні та впровадженні проектів.

Ключові особливості у поширенні гендерної рівності:

- Гендерний аспект – один з найголовніших критеріїв, що берутьсся до уваги при затвердженні грантів.

- Просування гендерної рівності на ранніх стадіях проектного циклу. Чоловіки та жінки беруть участь у початкових стадіях розробки проектної концепції, його затвердженні та впровадженні.

- Оцінювання потреб проводиться на етапі розробки проекту та використовується, аби визначити ролі жінок та чоловіків на ранніх стадіях проекту. Це допомагає мінімізувати конфлікт різних партнерів щодо ролей в проектній діяльності та поширенні переваг проекту на всіх етапах проектного циклу.

- Документування внеску жінок у проектну діяльність у ключових сферах, в яких вони вже займають чільне місце (наприклад, управління біорізноманіттям, місцеве збереження агробіорізноманіття, збереження лікарських рослин тощо). Це в значній мірі сприяє підвищенню інтеграції гендерних аспектів в поточні та майбутні проекти.

- НКК використовує критерії, щоб оцінювати та демонструвати, як проекти поширюють гендерну рівність.

- Підхід ПМГ, що керується попитом на місцевому рівні, підвищує ймовірність отримання пропозицій від жінок та маргінальних груп.

- ПМГ проводить семінари щодо написання пропозицій та приймає проектні пропозиції, написані українською мовою та навіть в усному форматі за допомогою відео-заявок. Таким чином заохочується максимальна участь жінок, місцевого населення та молоді.

- ПМГ заохочує жіночі самостійні проекти, що відповідають напрямкам роботи ГЕФ.

- Грантоотримувачів заохочують брати участь у глобальній навчальній мережі.

- Польові оцінювання, у тому числі моніторинг, вимірювання та оцінка участі,  включають гендерні індикатори, аби визначати статус поширенні гендерного аспекту в проектах.

- Проводяться гендерно-орієнтовані тренінги та сенсибілізаційні семінари для Національних координаторів на регіональному рівні та для грантоотримувачів та національному рівні.

- НКК, добровільний орган, що приймає усі рішення щодо надання грантів, мають включати спеціаліста з гендерних питань.

- Робота Національного координатора прямо оцінюється з урахуванням результатів, яких було досягнено у поширенні гендерної рівності та розширення можливостей жінок.

УЧАСТЬ МОЛОДІ

Молодь може відігравати активну роль в охороні та покращенні довкілля. Молодь  та діти можуть змінювати свій стиль життя і те, як він впливає на довкілля. Вони можуть зробити свої оселі, школи та молодіжні організації більш дружніми до довкілля шляхом адаптування екологічних практик, переробки різних матеріалів та збереження таких ресурсів, як вода та електроенергія. Залучення молоді до охорони довкілля не лише створює прямий вплив на зміну поведінки та ставлення серед молоді, але й може потенційно вплинути на їхніх батьків, родичів та сім’ї.

ПМГ надає перевагу участі дітей та молоді в ролі носіїв майбутніх зобов’язань щодо сталого розвитку. Проекти ПМГ з компонентами екологічної освіти та поширення обізнаності майже завжди залучають школярів та студентів. Діти та молодь активно беруть участь в кампаніях щодо захисту рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин та екосистем, висаджування дерев, створення громадських парків та впровадження технологій відновлюваної енергії.

Низькі прибутки та високий рівень безробіття серед молоді часто є викликом для добробуту громад. Проектна робота ПМГ з молоддю спрямована на підвищення їхніх професійних навичок  та забезпечує альтернативні засоби до існування, що роблять внесок у глобальні екологічні результати. ПМГ бачить значну цінність в інвестиціях у дітей та молодь, адже вони мають унікальну спроможність забезпечити стійке майбутнє.

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

За останні роки ПМГ стрімко розширилася, а враховуючи децентралізацію та підхід програми, що базується на потребах, управління знаннями стало її ключовим елементом. Відтак, всі вивчені під час впровадження проектів уроки зафіксовано, проаналізовано та поширено між ключовими партнерами для того, щоб сприяти навчанню всередині та між громадами та країнами, а також допомагати відтворювати та розширювати їхній вплив.

На глобальному рівні ПМГ постійно займається розробкою та розповсюдженням рекомендацій в сфері зав’язків з громадськістю, розробкою інформаційних та навчальних продуктів, використовуючи інноваційні інструменти обміну знаннями та поширюючи цінну інформацію та вивчені уроки серед різних аудиторій, включаючи ГЕФ, ПРООН, інших донорів, національні уряди, ОГС, грантоотримувачів ПМГ, Національних координаторів ПМГ та членів НКК.   

На місцевому рівні національна програма безпосередньо працює з громадами у 1) вивченні найкращих практик; 2) обміні досвідом; 3) організації навчальних семінарів; 4) започаткуванні та розширенні мереж ОГС; 5) роботі з урядом для досягнення національних екологічних пріоритетів; 6) допомозі у розширенні та відтворенні найкращих практик та вивчених уроків.

Проекти ПМГ часто стають демонстраційними та навчальними, завдяки яким громади мають можливість обмінюватися знаннями та досвідом. Вони також є платформами для розвитку місцевих громадських лідерів, які в подальшому впливають на національну та регіональну політики. Такі демонстраційні платформи є надзвичайно важливими та ефективними для підвищення обізнаності та розбудови спроможності місцевих громад щодо ключових сфер захисту довкілля та сталого розвитку. 

Інноваційні підходи

ПМГ започаткувала ряд інноваційних підходів до поширення знань та обміну досвідом. Нижче наведені два приклади пілотних інструментів.

Інформаційний інструмент «Колективні відео» дозволяє громадам розповідати свої історії та ділитися знаннями з різними цільовими аудиторіями на міжнародному та національному рівнях. Саме через це ПМГ була одним з ключових ініціаторів розробки посібника «Погляд на «колективне відео»: керівництво для практичного використання», що надає поради щодо створення колективних відео-проектів громадами та партнерами. Проектні пропозиції на отримання грантів від ПМГ також можуть надаватися в форматі відео-заявки, що забезпечує доступ до ПМГ громадам з низьким рівнем грамотності.

ПМГ розробила інструмент, що надає можливість безкоштовно створювати фото-історії – короткі відео, що складаються з фотографій та супроводжуються розповіддю. За допомогою цього програмного забезпечення було створено більше ніж 150 фото-історій про проекти ПМГ.

РЕПЛІКАТИВНІСТЬ ТА МАСШТАБУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Реплікативність та масштабування проектів – фундаментальні завдання ПМГ, адже це забезпечує можливості для розповсюдження найкращих практик та вивчених уроків, а також розширення досягнень та впливу портфоліо ПМГ на обраних ландшафтах. Добровільний та мульти-секторальний НКК відіграє значну роль, сприяючи розширенню та відтворенню найкращих практик, відзначених у портфоліо. Враховуючи, що цей добровільний орган включає кілька урядових агенцій, ПРООН та велику кількість організацій громадянського суспільства, існує низка можливостей для цих партнерів підтримувати відтворення та розширення найуспішніших проектів та практик через їхнї мережі та контакти.

ПМГ зробила вклад у поширення найкращих практик через свої зв’язки та вклад у розвиток середніх та повномасштабних проектів ГЕФ, підтримуваних ПРООН та іншими агенціями, що поглиблюють досвід ПМГ. Інший аспект, що допомагає сприяти відтворенню та розширенню найкращих практик на місцевому рівні – це проекти ПМГ, що стали демонстраційними платформами інноваційних методологій або технологій, а також ті проекти, у яких інші громади, урядовці та навіть представники приватного сектору навчаються з досвіду цих громад.

ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО

За допомогою ПМГ, ОГС та громади беруть участь у процесі розробки законодавчих документів місцевого, регіонального, національного та міжнародного рівнів. Досвід та найкращі практики ПМГ враховується при розробці місцевих та національних програм розвитку та законодавства завдяки участі грантоотримувачів ПМГ та членів НКК у національних консультативних діалогах. Мережі грантоотримувачів та партнерів ПМГ стали важливими важелем впливу на формування стратегій, планів дій та законодавчих документів з місцевого до національного та глобального рівнів.

Партнерства з ключовими урядовими та неурядовими установами, впливовими донорами та іншими партнерами забезпечують підтримку ПМГ та використання підходу програми як один з ключових компонентів стратегій та практик стійкого розвитку.

Позитивний вплив на політику від тривалої та активної діяльності ПМГ у країні можна легко побачити в усіх пріоритетних напрямках ГЕФ. Можна з упевненістю сказати, що ПМГ вплинула на розвиток місцевих та національних стратегій та політик у проіоритетних напрямках в усіх країнах-учасницях, особливо помітно у сферах захисту біорізноманіття та адаптації до зміни клімату.