Як ми працюємо

ГЕФ ПМГ впроваджується на основі принципу: місцеві дії – глобальні переваги, згідно з яким найкращим способом вирішення глобальних екологічних проблем є залучення місцевих громад задля отримання безпосередньо ними результатів програми. ПМГ впевнена, що з невеликими обсягами грантів члени місцевих громад можуть впроваджувати проекти, що значно впливатимуть на їх життя та довкілля, а також матимуть глобальні переваги.

Наш підхід: дій локально – зберігай глобально!

ПМГ працює в децентралізований спосіб та орієнтується на потреби громад в країні. Програма стимулює та підтримує участь громад, місцевого населення, громадських організацій та об’єднань громадян у всіх аспектах планування, розробки та впровадження програми.

Гнучка та децентралізована структура ПМГ сприяє максимальній ефективності проектів для країни та громад, зокрема: гранти надаються безпосередньо на реалізацію ініціатив громад, що відіграють ключову роль в вирішенні глобальних екологічних проблем.

ПМГ приймає глобальну стратегічну програму ПМГ в країні, що відповідає специфіці країни. Стратегічна програма ПМГ бере до уваги: стан біорізноманіття та стратегії щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, а також розвиток інституційної спроможності, подолання бідності і покращення якості життя. Програма зосереджує увагу на проблемах збереження біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату, захисту міжнародних вод та заповідних територій. Чернігівська, Житомирська, Луганська та Рівненська області є пілотним географічним регіоном ГЕФ ПМГ.

Діяльність ПМГ в країні підтримується Національним координатором та волонтерським Керівним Комітетом. Керівний Комітет надає значну допомогу в реалізації та нагляді за діяльністю програми. Зазвичай Керівний Комітет складається з представників місцевих громадських організації та об’єднань громадян, уряду, наукових інституцій, ПРООН, приватного сектору та преси.

Моніторинг і оцінка

Система моніторингу і оцінки допомагає забезпечити всіх учасників та партнерів програми інформацією щодо стану реалізації та результатів проектів, результатів впровадження стратегічної програми ПМГ в країні та результатів досягнення цілей програми.

Перш за все, моніторинг і оцінка ПМГ – це далекоглядний процес, що дає змогу збільшувати ефективність проектів та переймати позитивний досвід, вести прозору фінансову звітність, сприяти сталому розвитку, надавати можливості визначати, обговорювати і вирішувати труднощі та перепони.

Проектні концепції та пропозиції подаються українською мовою.

Проектні концепції можуть подаватись на постійній основі (немає кінцевої дати для подання проектної концепції); вони можуть подаватися в електронній і паперовій формах. Детальну інформацію можна знайти у Керівних рекомендаціях для ГЕФ ПМГ.

Про дати подання розроблених проектних пропозицій буде оголошено на  цьому веб сайті, у засобах масової інформації в пілотних областях ГЕФ ПМГ, веб ресурсах ПРООН та мережі ГЕФ

СТРАТЕГІЯ ПМГ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ ГЕФ-7 (англійська мова)

СТРАТЕГІЯ ПМГ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ ГЕФ-6 (англійська мова)

КЕРІВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГЕФ ПМГ

ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

СТАНДАРТНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

НА ДОПОМОГУ В НАПИСАННІ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ