Еврошкола "Сталий розвиток. Досвід Литви" 15-20 листопада 2013 року