Як місто Слов’янськ безпечно утилізовує ртутьвмісні лампи

Проект ГЕФ ПМГ «Створення системи збору та утилізації ртутьвмісних ламп в м. Слов’янськ», що впроваджується ГО «Джерело 3000» має на меті підвищення обізнаності населення щодо утилізації ртутьвмісних ламп та приладів, поширення знань щодо шкоди навколишньому середовищу у разі безвідповідального ставлення до такого типу відходів. Крім того, основною частиною проекту є створення у м. Слов’янськ інфраструктури задля збирання відпрацьованих ртутьвмісних ламп у місцевого населення шляхом встановлення на території міста п’ятнадцяти відповідних спеціалізованих контейнерів, а також забезпечення переробки/утилізації зібраних ламп на ліцензованих підприємствах.

Для досягнення даної мети, перш за все, діалоговою групою було проведене узгодження обєктів, на території яких будуть встановлюватися спеціалізовані контейнери для збору ртутьвмісних ламп.

Вже наразі виготовлено 15 спеціалізованих контейнерів, які знаходяться в процесі встановлення. Крім того, було виготовлено 10 тис. паперових індивідуальних самозбірних коробок для пакування ламп перед завантаженням їх у контейнер; а також 550 коробок, призначених для перевезення зібраних ламп до місця їх утилізації.

 

Круглий стіл на тему «Проблеми забруднення довкілля небезпечними відходами» допоміг підвищити рівень освіти та обізнаності побутових споживачів з питань безпечної утилізації ртутьвмісних ламп, поширення знань щодо шкоди навколишньому середовищу у разі безвідповідального ставлення до такого типу відходів, відбулась презентації проекту, поширення інформації про його цілі і основні параметри, поширення інформації про ГЕФ ПМГ в Україні. Круглий стіл відбувся за участі представників місцевої влади, громадськості, громадських організацій. 

Крім того, підвищення обізнаності громади відбувається також за допомогою поширення інформаційного буклету, в якому подано загальну інформацію про ГЕФ ПМГ в Україні, наведена інформація про ртуть, її шкоду для здоров’я та довкілля, статистичні довідки щодо об’єму ртутьвмісних відходів у Слов’янську, вказано основну мету проекту, шляхи його впровадження, правил безпечного поводження з ртутьвмісними лампами. Крім того, проект виготовив флаєри, в яких подано загальну інформацію щодо правил безпечного поводження з ртутьвмісними лампами, посилання на розміщені у в Слов’янськ спеціалізовані контейнери для збору таких ламп, зображення мапи м. Слов’янськ, на якій нанесені місця розташування контейнерів.