Відкрито он-лайн опитування щодо залучення молоді до міжнарожного та національного процесу впровадження освіти в інтересах сталого розвитку

Програма малих грантів ПРООН/ГЕФ вбачає одним із основних своїх пріоритетів інвестувати у дітей та молодь, адже вони мають унікальну спроможність забезпечити досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Одним із напрямків програми є підтримка громадських мереж та організацій, що сприяють впровадженню Стратегії "Освіта в інтересах сталого розвитку" на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) відповідальна за стратегічне впровадження цього міжнародного процесу на рівні держав. Наразі ЄЕК ООН започатковує широке залучення молоді до підготовки та прийняття рішень в цій сфері. Зокрема, створено Робочу групу «Освіта в інтересах сталого розвитку та Молодь», перше засідання якої відбулося в лютому 2020 року. Напрацювання робочої групи щодо підходів максимального залучення молоді будуть покладені в основу Плану дій 2020-2030. 

З метою формування національного внеску від молоді та молодіжних громадських організацій, громадськості, експертів, навчальних закладів та всіх інших зацікавлених сторін, просимо долучитися до Опитування щодо залучення молоді до процесу "Освіта в інтересах сталого розвитку", яке розроблено Парнерською мережею "Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні".