Он-лайн курс «Соціальна інклюзія» вже у вільному доступі на нашій навчальній платформі

Нинішній спосіб організації суспільства відносно людей з особливими потребами потребує вдосконалення. До недавнього часу у нашому суспільстві панувала медична модель інвалідності, яка визначала ставлення до зазначеної категорії людей як до об’єкту піклування та допомоги. Нині у суспільстві відбуваються соціальні зрушення, що потребують визнання людини з інвалідністю суб’єктом власної життєдіяльності. Розвток безбар’єрного середовища та соціальної інклюзії є пріоритетними завданнями для позитивних змін у суспільстві, а даний курс допоможе зрозуміти їх суть та необхідність впровадження.

Курс «Соціальна інклюзія»  демонструє взаємозв’язок між питаннями сталого розвитку громад, охорони довкілля, агроекології, попередження зміни клімату та залученням людей з інвалідністю до активного суспільного життя. Крім того, курс демонструє слухачу можливості та інструменти для  досягнення конкретних позитивних результатів, соціального впливу шляхом соціально-економічної та екологічної співпраці.

Курс складається з п’яти тем, кожна з яких містить презентації для навчання, крім того слухач може ознайомитись із додатковою літературою що наведена в змісті презентацій. В кінці курсу ми пропонуємо пройти тест із 25 питань для самоперевірки.

Курс «Соціальна інклюзія» було розроблено в рамках проекту ПМГ ПРООН-ГЕФ «Розширення можливостей людей з особливими потребами через застосування сучасних інструментів соціальної інклюзії та жіночого лідерства на засадах збалансованого розвитку в Україні».

КУРС «СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЦІЯ»