Зміцнення системи екологічного управління на основі розвитку потенціалу організацій ГС