Нова грантова програма ЄС для українських ГО

Основні цілі конкурсу: - побудова ефективнішої функціональної активності недержавних структур та місцевої влади у сферах: відповідального управління у державному секторі (включаючи бюджетне планування та прозорість закупівельних процедур); реформування державної служби та державного управління; впровадження антикорупційного законодавства та закону «Про доступ до інформації»; прозорості та відкритості діяльності влади, зокрема, у таких сферах, як енергетика, освіта, охорона здоров’я та забезпечення населення соціальними послугами; - підтримка тематичних коаліцій недержаних структур з метою вимоги якомога більшої підзвітності державних адміністрацій на всіх владних рівнях, тим самим, сприяючи появі спільних заходів, у яких братимуть участь недержавні актори та органи місцевої влади; - створення ініціатив із залученням великої кількості зацікавлених сторін, а також використання нових медіа та інформаційних технологій для скорочення рівня бідності у довготерміновій перспективі; - розробка концепцій та мобілізація сил недержавних структур та органів місцевого самоврядування для підтримки та залучення ширшої частини населення; - сприяння освітнім ініціативам, спрямованим, зокрема, на удосконалення державного сектору, боротьбу з корупцією, розвиток нових соціальних медіа та різних інформаційних технік. Загальна сума, доступна у рамках конкурсу проектів, - 950 тис. євро. Останній термін подачі проектних заявок – 30 вересня 2011 року. Заявка та інші супровідні документи мають бути подані англійською мовою. Більше інформації про конкурс можна знайти http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine