НАВЧАННЯ ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ ЖИТОМИРЩИНИ НОВИМ ІННОВАЦІЙНИМ І ПРАГМАТИЧНИМ ПІДХОДАМ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Проєкт ПМГ ПРООН-ГЕФ «Розвиток фермерської мережі як платформи агроекологічних рішень та сільськогосподарських кооперативів» поширив кращі практики та надбання в рамках пілотного проєкту щодо навчання жінок-фермерів прогресивним практикам ведення рослинництва в рамках реалізації допомоги у відновленні аграрного сектора України, який проводиться спільно з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації за спонсорської підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Навчання розпочалися з 09 жовтня 2023 року на базі Поліського національного та передбачають серію тематичних семінарів, майстер-класів, екскурсій, в яких беруть участь 25 жінок-фермерів Житомирської області та набувають як теоретичні, так і практичні знання та навички впровадження кращих практик землеробства переходу з неорганічних на органічні технології вирощування сільськогосподарських культур, знайомляться з особливостями, специфікою та перспективою розвитку агробізнесу в Україні, напрямками сільськогосподарського підприємництва, законодавчо правовими аспектами створення та ведення сільськогосподарського виробництва, перспективами, особливостями та ефективністю створення виробничих сільськогосподарських кооперативів та багато інших цікавих та не менш важливих напрямків розвитку сільського господарства в сучасних умовах.

На даному заході були висвітлені результати діяльності проєкту ПМГ ПРООН-ГЕФ, що передбачають навчання жінок-фермерів новим інноваційним і прагматичним підходам до землеробства, що ґрунтуються на сучасній сільськогосподарській науці, сприяють формуванню екологічної свідомості до традиційного, орієнтованого на короткострокове виробництво сільське господарство, викликане не лише необхідністю відновлювати деградовані землі, але й адаптуватися до змін клімату, реалізовувати потреби громади в енергетичних ресурсах, продовольчій і технологічній незалежності. Адже стійкість на рівні фермерських господарств є кінцевою метою, і це вимагає великої уваги для підтримки екосистемних послуг у межах ферм та прилеглих до них територій, задоволення зростаючого інтересу до більш здорових систем харчування та прав фермерів, а також цілісного підходу для забезпечення сталого землеробства з його подвійними вигодами – стійкості до впливів зміни клімату та загальної сталої продуктивності фермерських господарств.