МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

На сьогоднішній час ситуація, що склалася в сільському господарстві України є доволі критичною і потребує значних і рішучих змін щодо збереження вже існуючого потенціалу. Так за оцінкою експертів близько 30 % всіх сільськогосподарських  угідь України виведені або будуть виведені з обробітку (вимушено). Сюди відносяться землі що постраждали після військових дій, заміновані території, хімічно-забруднені  тощо. За даними Держекоінспекції були опубліковані дані, що за десять місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну, забруднено небезпечними речовинами 280132 м2 ґрунтів, а це навіть більше за площу Великої Британії. Також 686168 тон нафтопродуктів згоріло внаслідок обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небезпечними речовинами. Все це створює нові виклики перед сільськогосподарськими виробниками щодо подальшого розвитку і зокрема напрямку своєї діяльності. Адже на сьогоднішній момент порушені усі логістичні ланцюги щодо придбання насіння, добрив, хімічних засобів захисту рослин, реалізації вирощеної продукції, її зберігання та переробки. Не менш важливими є технологічні аспекти, адже значно зросла ціна на основні вище перераховані компоненти, що забезпечують своєчасний посів, догляд за урожаєм тощо.

Ряд культур за існуючих технологій вирощування стають просто збитковими. Тому головне завдання в сучасних умовах – це адаптація до існуючих аспектів, можливість покращення та в подальшому сталий еколого безпечний розвиток. Однак все це можливе лише за умов запровадження альтернативних технологій ведення сільськогосподарського виробництва, які б мінімізували вплив таких чинників як добрива, хімічні засоби захисту, паливо мастильні матеріали та максимально сприяли б підвищенню вартості кінцевого отриманого продукту. Все це можливо за умов переходу на елементи біологізації або ж вцілому на органічне землеробство. Адже саме за цієї технології ми мінімізуємо обробіток ґрунту, що сприятиме зниженню затрат на паливо мастильні матеріали, використовуємо органічні добрива у вигляді соломи, сидерату, торфу, гною, що теж суттєво знизить затрати на вартісні мінеральні добрива. За рахунок біологічних методів та технологічних прийомів оптимізувати вплив шкідників, хвороб і бур’янів, шляхом не тотального їх знищення хімічними препаратами, а за рахунок регулювання оптимальної їх чисельності, що не завдає шкоди культурній рослині з одного боку, так і в подальшому не впливатиме на якісні та кількісні показники отриманого врожаю.

Вцілому ж, виходячи з наведених аспектів ми отримаємо кінцевий продукт, який за наявності ще й органічного сертифікату, матиме конкуренто здатну позицію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, як по якісним показниках, так і по ціновій політиці. Тому нами в рамках проєкту  ПМГ ПРООН-ГЕФ «Агроекологія та органічне землеробство для підтримки малих фермерів та вразливих верств населення» вже розпочата робота з найбільш вразливими з одного боку, але найбільш мобільними представниками сільськогосподарського виробництва, зокрема власниками індивідуальних господарств та дрібними фермерами. Проєктом передбачено цикл семінарів, направлених на теоретичні та практичні аспекти сучасних технологій ведення сільськогосподарського виробництва, спрямованих на використання еколого-безпечних та органічних технологій його ведення. Учасники заходу отримають практичну інформацію щодо особливостей підготовки насіння та вирощування розсади в присадибних господарствах різними способами, закалювання розсади та посадка її у відкритий ґрунт, удобрення, підготовка до посіву культур у відкритий ґрунт та технологічні прийоми посадки картоплі, створення мінісівозмін на городі, а також особливості черенкування культур, посадка багаторічних рослин, плодових дерев, ягідників, декоративних культур тощо.